Anapilis - home - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Anapilis - Lietuviskal - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Sporto klubas
Anapilis - English - Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga, Toronto
Sporto klubas "Anapilis"
Sports:  Anapilis Christian Community Centre, Hall Rentals for Mississauga and Toronto
VALDYBA
Pirmininkas
   Pranas Vilkelis

Nariai
   Mindaugas Leknickas
   Romas Otto
   Linas Šlyka
   Ričardas Petronis
   kun. Vytas Staškevičius


RYŠIAI
Registravimuisi ir žinioms:
Pranas Vilkelis
Tel.: 905-279-1867


ISTORIJA
Sporto klubas "Anapilis" buvo įsteigtas Prano Vilkelio 2000 m. Nors jau yra Toronte lietuviškų sporto klubų, buvo jaučiamas reikalas turėti sporto klubą Mississauga mieste ir pabrėžti ne laimėjimo, o žaismingo bendravimo tikslą.  Klubas skirtas jaunimui, kuris nori ne tik sportuoti, bet ir puoselėti kitokias lavybos sritis.  Šiuo metu pasirinktieji sportai yra:  krepšinis, tinklinis, stalo tenisas ir šachmatai.  Sporto klubas naudojasi treniruotėms Anapilio patalpomis pirmadienių ir trečiadienių vakarais.  Visi lietuviškos kilmės vaikučiai virš 6 m. amžiaus ir jaunuolės bei jaunuoliai mielai priimami.
©  Copyright 2004-2015 Lietuviu Sodyba Anapilis  All rights reserved